Do wykonania badań podłoża gruntowego wykorzystywana jest sonda statyczna (sonda CPT), dzięki której należą one do najbardziej wiarygodnych badań geotechnicznych przeprowadzanych „in situ”. Badanie opiera się na wciskaniu w grunt standardowego stożka (powierzchnia 10 cm² lub 15 cm²). Prędkość jego pogrążania jest stała i wynosi 2cm/s. Dzięki temu możliwe jest precyzyjnie wykonanie pomiarów i uniknięcie zakłócenia parametrów wytrzymałościowych gruntu w sondowanich nawet do głębokości 50 m.

W trakcie badania sondą CPT mierzone są w sposób ciągły (co 1 cm), następujące parametry sondowania:

 • opór pod stożkiem,
 • tarcie na pobocznicy,
 • ciśnienie porowe (opcjonalne)
 • inklinacja.

Zapisywane dane są rejestrowane przy pomocy systemu GMF 500 zarówno na twardym dysku, jak i pamięci zewnętrznej komputera. Na podstawie uzyskanych danych dokonuje się interpretacji (w profilu pionowym) zmienności rodzaju gruntu i jego stanu. Umożliwiają one także obliczenie nośności pali w sposób bezpośredni. Szerokie zastosowanie metody sondowań statycznych z wykorzystaniem sondy CPT pozwala m.in. na: określenie warunków geologicznych, wodnych czy geotechnicznych – przede wszystkim jednak określenie warunków geotechnicznych posadowień na fundamentach pośrednich. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, jaką wykazuje się sonda CPT, metoda ta jest mało inwazyjna, a więc przyjazna środowisku naturalnemu, przy tym szybka i wydajna.Parametry badane bezpośrednio w terenie:

 • opór gruntu pod stożkiem (qc),
 • opór gruntu na pobocznicy stożka (Rf),
 • inklinacja podczas pogrążania stożka w grunt,
 • ciśnienie wody w porach gruntu (u) podczas wykonywania sondowania CPTU.

Na podstawie analizy w/w parametrów możemy otrzymać następujące parametry gruntu:

 • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych (ID),
 • stopień plastyczności gruntów spoistych (IL),
 • współczynnik prekonsolidacji gruntu (OCR),
 • wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu (Su),
 • wskaźnik plastyczności gruntu (Ip),
 • współczynnik tarcia spoczynkowego (Ko),
 • moduł ściśliwości wtórnej (M),
 • moduł odkształcenia (Younga) w warunkach bez odpływu (Eu),
 • współczynnik konsolidacji (c),
 • współczynnik filtracji w kierunku poziomym (kh),
 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego (fi'),
 • edometryczny moduł ściśliwości (M0).

Przykładowe zastosowania badań CPTU:

 • szacunkowe określenie nośności pojedynczego pala,
 • szacunkowe określenie oporu granicznego podłoża gruntowego dla płytkiego posadowienia fundamentów,
 • szacunkowe określenie ryzyka upłynnienia gruntu,
 • formułowanie charakterystyki uziarnienia gruntu.Analiza wyników sondowań pozwala także na określenie typu gruntu w podłożu, a w przypadku sondowań CPTU również poziomu zwierciadła wody gruntowej. To, czy charakter poziomu wodonośnego jest naporowy, swobodny i czy pojawia się sączenie, można określić w korelacji z otworem wiertniczym. Aby precyzyjnie i jednoznacznie określić rodzaj gruntu oraz warunki wodne w podłożu i wykonać tzw. korelację lokalną, należy punktowo potwierdzić założenie interpretacyjne otworem badawczym (czyli wykonać wiercenie badawcze).

W ramach naszej działalności wykonywaliśmy głębokie badania podłoża między innymi dla potrzeb budowy Autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.