Geologia inżynierska, geotechnika

Głównymi obszarami naszych działań są geologia inżynierska oraz geotechnika.
W naszej firmie działają osoby kompetentne, obdarzone szeroką wiedzą w tej dziedzinie. Dzięki temu wydają profesjonale opinie i ekspertyzy oraz dokonują dokładnej weryfikacji dokumentów. Geotechnika jest branżą wymagającą stosowania nowoczesnych metod działań, które będą jednocześnie bezpieczne dla człowieka oraz środowiska.
Dbając o to, by wszystko przebiegało zgodnie z prawem i nie wpływało szkodliwie na otoczenie, wykonujemy również specjalistyczne nadzory na budowach. Wnikliwość i zaangażowanie włożone w pracę powodują, że jesteśmy w stanie określić przyczyny spękań budynków, które mogą przynieść znaczne szkody.
Także działalność w zakresie geologii inżynierskiej jest przez nas realizowana z dbałością o każdy szczegół oraz zadowolenie klienta.
Tworzymy odpowiednie dokumentacje geologiczno inżynierskie, a także prowadzimy ich weryfikacje.


Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. obowiązujące od dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, określa zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia:
  • zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
  • zaprojektowanie odwodnień budowlanych;
  • przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
  • zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających;
  • określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
  • ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
  • ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
  • wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;
  • ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
  • ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Wyżej wymienione czynności wymagają specjalistycznej wiedzy nie tylko z zakresu geologii ale również budownistwa. Kadra pracowników posiadająca uprawnienia geologiczne jak i budowlane zapewnia kompleksowe wykonanie kazdego zadania geotechnicznego. Jesteśmy przekonani, że zarówno realizowana przez nas zadania z zakresu geologii inżynierskiej, jak i działania w obrębie geotechniki będą dla naszych klientów satysfakcjonujące.