Badania geotechniczne, badania gruntu

Jako przedsiębiorstwo działające na rynku od wielu lat, możemy poszczycić się dużym doświadczeniem oraz bogatą wiedzą dotyczącą obszaru inżynierii lądowej. Wykonujemy geotechniczne badania gruntu – podczas ich realizacji staramy się wykonać powierzoną nam usługę jak najlepiej, dlatego zatrudniamy do tego celu ekspertów z pełnym zaangażowaniem podchodzących do wykonywanych zadań.

Oferujemy wiercenia, które jesteśmy w stanie wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny, a także sondowanie przy użyciu innowacyjnych sond CPT oraz CPTU. Podczas terenowych, geotechnicznych badań gruntu następuje pobór prób, które następnie poddawane są analizom laboratoryjnym. Nasze doskonale wyposażone laboratorium pozwala na kompleksowe wykonanie analiz bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych firm.

Bez względu na to, jakie geotechniczne badania gruntów zostaną nam zlecone, Klienci mogą być przekonani o tym, że wszystkie zostaną zrealizowane precyzyjnie i z dbałością o każdy detal.

Cel i korzyści

Początki współczesnej geotechniki określa się na lata 20. ubiegłego wieku – wraz z publikacją opracowania z 1925 roku (Karl Terzaghi – Erdbaumechanik) rozpoczął się etap rozwijania teorii skupiających się wokół kwestii dotyczących naprężenia efektywnego, potencjału fundamentów i innych zagadnień z tej dziedziny.

Obecnie, możemy mówić o interdyscyplinarnej gałęzi inżynierii lądowej, dzięki której możliwe jest określenie właściwości podłoża, co przekłada się na odpowiednie podejście projektantów planujących posadowienie na danym obszarze obiektów oraz ich fundamentów – naziemnych, infrastruktury podziemnej oraz drogowej. Celem jest tutaj uzyskanie optymalnej stabilności i wytrzymałości budowli, a także zapewnienia bezpieczeństwa (w szczególności na terenach skłonnych do aktywności sejsmicznej). Wykonanie analiz jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Etapy badań gruntu

Analiza podłoża jest przeprowadzana wieloetapowo – to pozwala nie tylko na dostarczenie projektantowi kluczowych, bazowych informacji na temat stanu rzeczywistego, ale też na monitorowanie zmian zachodzących w trakcie realizacji inwestycji. Pierwszym etapem są wstępne, geotechniczne badania gruntu, kolejnym – analizy przeprowadzane w momencie budowy obiektu. Na koniec, kiedy budynek jest już użytkowany, kontroluje się stan podłoża i w oparciu o te dane – weryfikuje wyniki uzyskane w pierwszym etapie.

Metody

Aby uzyskać wymierne rezultaty przeprowadzanych przez nas analiz, wykorzystujemy różne metody. Dywersyfikacja ma na celu, przede wszystkim, wyciągnięcie prawidłowych wniosków. Na podstawie porównania zebranych w terenie oraz w laboratorium wyników, możemy wyeliminować wątpliwe rezultaty – efekt wad charakterystycznych dla poszczególnych metod.

W ramach geotechnicznych badań gruntu mamy do czynienia z działaniami przeprowadzanymi:

  • w terenie,
  • a także w laboratorium.

Wydzielić można tutaj również metody określane jako In situ, czyli makroskopowe (obserwacja okiem nieuzbrojonym).

W terenie:

przeprowadzane są przede wszystkim wiercenia ręczne i mechaniczne, sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW), statyczne (CPT, CPTU) i wykonanie odkrywek fundamentów. Następuje tutaj również pobieranie kluczowych w całym procesie prób gleb i wód oraz sprawdzanie nośności podłoża.

W laboratorium:

przeprowadza się kolejne, geotechniczne badania gruntu. Pomiarów dokonuje się przy pomocy specjalistycznych urządzeń i osprzętu, laboranci oceniają poziom wilgotności naturalnej oraz optymalnej. Określają oni również konsystencję i zawartość części organicznych oraz węglanu wapnia (CaCO3) w zebranych próbkach. Przeprowadzane są analizy uziarnienia, analizy areometryczne, próby wytrzymałości na ścinanie. Oceniony zostaje też wskaźnik piaskowy.

Wybierz najlepszą ofertę geotechnicznych badań gruntów

Planując realizację inwestycji budowlanej, już na etapie projektowania warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy specjalizującej się w inżynierii lądowej. Pomoże to w uniknięciu problemów związanych z pozyskaniem pozwolenia na budowę lub z kłopotami związanymi z niedostateczną stabilnością podłoża.

Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą i skorzystania z usług świadczonych przez Transprojekt Geotechnika w zakresie badań gruntu.